17 November, 2015
Niệm Phật là gì, vì sao phải niệm Phật ?

Niệm Phật là gì, vì sao phải niệm Phật ?

“Hiện nay, Pháp môn niệm Phật đã và đang phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, để hiểu rõ và có sự nhìn nhận sâu sắc hơn về pháp môn này, đồng thời vận dụng việc hành trì niệm Phật như thế nào vào trong cuộc sống để đem đến sự an lạc cho tự thân thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm cũng như mục đích của pháp môn Niệm Phật này.