18 November, 2016

Ý nghĩa của nhẫn cưới

Nhẫn cưới bằng vàng như muốn nhắc nhở người đeo nhẫn về sự chung thủy trong tình yêu, dù có nhiều thử thách trong đời sống hôn nhân vẫn phải giữ một lòng son sắt
17 November, 2016

Áo cà sa

Chiếc y cà sa không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà đã chuyên chở các ý nghĩa tinh thần, trở thành pháp bảo độ trì cho những người con Phật tu hành theo đúng chánh pháp.
17 November, 2016

Vượt qua số phận

Đạo Phật không chấp nhận một số phận sinh ra là phải chấp nhận cuộc đời như vậy. Nếu ai buông xuôi chấp nhận, đức Phật cho người đó là tiêu cực.
16 November, 2016

Bố thí cúng dường

Có một câu hỏi đặt ra: Giữa một người bất thiện đang đói và một bậc đại tăng đang đầy đủ, bố thí cho ai phước báu lớn hơn?
15 November, 2016

Bốn ơn lớn

"Này các tỳ kheo! Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ”
14 November, 2016

Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành

Học Phật quan trọng là làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy? Tùy khả năng của mỗi người cứ học đi để tùy khả năng của mình, để giúp ích mình không hôm nay thì ngày mai, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác.
14 November, 2016

Hiểu đúng về vãng sinh

Sự mầu nhiệm của đạo Phật không căn cứ vào hư không, không căn cứ vào những điều huyền bí, siêu nhiên mà dựa vào sự thật ở hiện tại, ngay trong đời sống.
11 November, 2016

Những ngộ nhận về quy y Tam Bảo

Tạo ác phải nhận nghiệp ác và tạo thiện nhận được nghiệp thiện. Luật nhân quả không phân biệt bạn là Phật Tử hay không.
9 November, 2016

Chủ quan và lạc quan

Con đường có thể có đầy những chông gai, đau khổ, nhưng người ta biết rằng đó là "cái bẫy" mà cuộc sống đã "gài" cho bạn trước đó thì hà cớ chi không lạc quan?
9 November, 2016

Học cách cúi đầu

Cúi đầu xuống, sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng.
9 November, 2016

Tôi học được rằng

Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất. Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v...
7 November, 2016

Hãy giữ gìn phước báu

Muốn nhận được thì trước tiên bạn hãy học cách cho đi. Mà không cần có tiền và giàu có mới cho đi và bố thí. Ta không có tiền thì bố thí lời nói, trí tuệ, hành động…..!