14 November, 2016

Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành

Học Phật quan trọng là làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy? Tùy khả năng của mỗi người cứ học đi để tùy khả năng của mình, để giúp ích mình không hôm nay thì ngày mai, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác.
14 November, 2016

Hiểu đúng về vãng sinh

Sự mầu nhiệm của đạo Phật không căn cứ vào hư không, không căn cứ vào những điều huyền bí, siêu nhiên mà dựa vào sự thật ở hiện tại, ngay trong đời sống.
11 November, 2016

Những ngộ nhận về quy y Tam Bảo

Tạo ác phải nhận nghiệp ác và tạo thiện nhận được nghiệp thiện. Luật nhân quả không phân biệt bạn là Phật Tử hay không.
9 November, 2016

Chủ quan và lạc quan

Con đường có thể có đầy những chông gai, đau khổ, nhưng người ta biết rằng đó là "cái bẫy" mà cuộc sống đã "gài" cho bạn trước đó thì hà cớ chi không lạc quan?
9 November, 2016

Học cách cúi đầu

Cúi đầu xuống, sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng.
9 November, 2016

Tôi học được rằng

Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất. Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v...
7 November, 2016

Hãy giữ gìn phước báu

Muốn nhận được thì trước tiên bạn hãy học cách cho đi. Mà không cần có tiền và giàu có mới cho đi và bố thí. Ta không có tiền thì bố thí lời nói, trí tuệ, hành động…..!
7 November, 2016

Sống theo luật nhân quả

” Không có điều gì có thể xảy ra với mình, nếu nơi mình không có điều đó”. Đây là một câu nói của Phật giáo. Không có quả nào có thể xảy ra với tôi, nếu tôi không có nhân quả đó. Người Phật tử sống cuộc đời không lo sợ như vậy.
7 November, 2016

Chuyện đời ý đạo 11

Cuộc đời của bạn thay đổi khi BẠN thay đổi, khi bạn vượt qua được các niềm tin nhầm lẫn là khả năng của bạn có sự giới hạn, khi mà bạn hiểu rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn.
4 November, 2016

Chuyện đời ý đạo 10

Tham tiền bạc này không xấu, nhưng phải biết dừng, không biết dừng thì chúng ta trở thành tên nô lệ cho tiền bạc. Tham tiền bạc là một hành động làm hại mình.
4 November, 2016

Chuyện đời ý đạo 9

Người ta luôn nhìn thấy vết dơ trên mặt người khác mà không nhìn thấy cặn dầu đầy khắp trên mặt mình, chỉ nhìn thấy sai của người mà không nhìn thấy bản thân mình còn sai hơn.
4 November, 2016

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát

Vẻ đẹp Quán Thế Âm Bồ Tát mà một vẻ đẹp của tâm hồn thánh thiện mà cả nhân loại, những ai hiểu được sẽ phải cúi đầu cảm phục.