16 December, 2016
Niệm Phật những điều cần biết 1

Niệm Phật những điều cần biết

Niệm Phật là phương pháp tu rất dễ, chỉ cần niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nếu chúng ta thực hành và đi sâu vào pháp môn này thì sẽ nhận ra trong cái dễ có […]
14 December, 2016
Sự tích Đức Phật A Di Đà 6

Sự tích Đức Phật A Di Đà

Ai cũng đều biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc; chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ giúp sinh vô lượng công đức và được vãng sanh về cõi Cực Lạc dựa […]
13 December, 2016
Kẻ thù của ta là ai

Kẻ thù của ta là ai?

Đức phật dạy rằng : Hạnh phúc thay giữa những người hận thù nhưng sống không hận thù và chúng ta không sống hận thù giữa những người sống hận thù. Đó là những người rất hạnh phúc !
10 December, 2016
Niệm Phật bị vọng tưởng có tội không

Niệm Phật bị vọng tưởng có tội không?

Khi chúng ta niệm Phật và càng khắc kỹ câu niệm Phật trong lòng sâu chừng nào thì những thái độ về trạng thái tâm lý lo sợ giận dữ buồn vui, nó tự lắng dần, lắng dần trong tâm chừng ấy.
10 December, 2016
Ý nghĩa đêm hoa đăng lễ vía A Di Đà

Ý nghĩa đêm hoa đăng lễ vía A Di Đà

Trong không khí những ngày cuối năm, ánh nến lung linh của ngọn lửa hồng từ bi được thắp sáng làm ấm lòng người. Đó là một trong những ý nghĩa đêm hoa đăng lễ vía A Di Đà.
8 December, 2016
Yêu tử tế chính là tu

Yêu tử tế chính là tu

Trong Ái còn phải có Từ bi, thì tình yêu mới bền vững. Chữ Ái thì dắt đi trong sanh tử luân hồi, nhưng có thêm Từ bi thì đưa ta về gần với Phật.
7 December, 2016
Tịnh Độ tại nhân gian

Tịnh Độ tại nhân gian

Muốn vãng sanh Tịnh độ, chúng ta phải có nhân tố con người Tịnh độ, phải biết tạo những nghiệp lành: có ăn chay, có niệm Phật, có bố thí có nhịn nhường, có tha thứ có bao dung.
6 December, 2016
Cần nhân đạo hơn với loài cầm thú

Cần nhân đạo hơn với loài cầm thú

Từ bi là một cái nhân tố rất tuyệt vời để làm cho con người chẳng những yêu thương con người mà còn yêu thương đến muôn loài.
5 December, 2016
Bàn về vấn đề hợp tuổi nhau trong hôn nhân

Bàn về vấn đề hợp tuổi nhau trong hôn nhân

Nếu bảo rằng, do tuổi tác, thì lẽ ra từ đầu chí cuối phải là xung khắc luôn luôn, chớ tại sao khi hợp khi khắc? Khi vui thì hợp, khi buồn thì khắc. Khi vừa ý thì hợp, khi trái ý thì khắc.
3 December, 2016
Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú rằng : « Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt ».
1 December, 2016
Xuất Gia Để Làm Gì?

Xuất Gia Để Làm Gì?

Người xuất gia là con người bước đi một con đường cao rộng, một con đường sống vì tất cả mọi người, một con đường bắt đầu bước vào cuộc hy sinh mà không có những nhu câu riêng cho bản thân mình.
1 December, 2016
Quan điểm Phật giáo về tử vi, bói toán

Quan điểm Phật giáo về tử vi, bói toán

Không có cái gọi là "Số Mệnh" an bài, bởi vì chúng ta là chủ của mọi hành động và cũng chính là người sẽ kế thừa hậu quả của những hành động ấy.