Phiền muộn khổ não của con người do đâu?
13 September, 2016
Nhìn lại cuộc đời
14 September, 2016

Lòng thương như Bụt

T HÂN THIẾT QUÁ dễ trở nên nhàm chán

Dễ buông lời.. ngao ngán cõi lòng nhau!
Nếu trân kính như buổi vừa kết bạn
Dù xa xôi.. vẫn đẹp thuở ban đầu!
QUAN TÂM QUÁ dễ trở nên ràng buộc
Rồi xây thành giam nhốt kẻ mình thương.
Khi ta Hiểu người ta thương cùng tột
Đâu trói người chết ngột bởi tơ vương?
YÊU THƯƠNG QUÁ có khi lòng đau đớn
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan,
Trong hội ngộ đã ươm sầu chia biệt
Nọ người dưng, sao lệ nhỏ hai hàng?
SÂU ĐẬM QUÁ rồi có khi nhòa nhạt
Kẻ khóc nhiều đôi lúc lại mau quên!
Không gắn bó, đâu trách đời đen bạc,
Xót xa này ai trót dệt thành tên?
Nên Hãy Sống Mở Lòng Thương Như Bụt
Trí và Bi như lượng nước sông Hằng
Tình hạn lượng dắt ta vào ngõ cụt
Với Tâm Từ, vui giải thoát lâng lâng… 

Thơ Thích Tánh Tuệ

Lòng thương như Bụt

Lòng thương như Bụt

Ban Biên Tập
Ban Biên Tập
Mình thích tìm hiểu về đạo Phật, rất thần tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Có lòng tin vô đối đến sự mầu nhiệm thần chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.