Lễ Hằng Thuận cây cầu nối hạnh phúc giữa đạo và đời
3 April, 2016
Phiền muộn khổ não của con người do đâu?
13 September, 2016

Đến đi vô thường

C ái gì đến khắc đến
Cái gì đi khắc đi
Cái của ta…
dẫu bôn ba cũng quay về lại
Người không phải của mình
dẫu ôm tình cũng sẽ ra đi
Thôi đừng mộng mị làm chi
Nhân sinh một kiếp …
đến đi vô thường
Cuộc đời …
một giấc tơ vương
Trả vay – vay trả
con đường thương đau
Cả đời nần nợ lẫn nhau
Kiếp này
kiếp nữa …
biết đâu lối về ?
Đường trần chìm đắm sân mê
Tu mau kẻo muộn
… nẻo về quá xa.

Đến đi vô thường

Đến đi vô thường

Ban Biên Tập
Ban Biên Tập
Mình thích tìm hiểu về đạo Phật, rất thần tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Có lòng tin vô đối đến sự mầu nhiệm thần chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.