22 November, 2016
Mười điều Phật dạy về lòng tin

Mười điều Phật dạy về lòng tin

Chúng ta hãy tin vào những pháp thiện, mà các pháp này được kiểm chứng bởi nhận định của người đời và chính ngay bản thân mình.
23 November, 2016
Chúng ta hiểu gì về đạo Phật?

Chúng ta hiểu gì về đạo Phật?

Chúng ta hiểu gì về đạo Phật?: Một người không đủ bản lĩnh với chính bản thân mình thì làm được gì cho cuộc đời, làm sao giữ được đạo và phụng sự cho đạo?
24 November, 2016
Đức Phật là một đạo sư

Đức Phật là một đạo sư

Đức Phật là một đạo sư , một vị thầy đầy lòng từ bi bao la và trí tuệ siêu việt có đủ khả năng giúp chúng ta chuyển hóa những đau khổ, phiền lụy trong cuộc đời và thoát khỏi sinh tử luân hồi.
28 November, 2016
Phóng sanh đúng cách

Phóng sanh đúng cách

Lợi ích lớn nhất của việc phóng sanh chính là: nuôi dưỡng lòng từ bằng cách ban tặng sự sống cho những con vật sắp bị giết. Đó là hành động đẹp bởi nó thể hiện lòng yêu thương loài vật, yêu thiên nhiên, là một hành động rất thánh thiện: Ban tặng sự sống.
30 November, 2016
Phật pháp bất ly thế gian pháp

Phật pháp bất ly thế gian pháp

Đạo Phật có mặt để lắng nghe rồi xoa dịu đi những tâm tư của chúng ta bằng những bài pháp mầu nhiệm của Đức Phật. Đó không phải là thần chú, là phép màu mà là những lời khuyên chân thành, những bài học về chân lý của vũ trụ để chúng ta nhận ra, hiểu được lẽ thường tình của cuộc đời và chấp nhận chúng, chuyển hóa chúng.
1 December, 2016
Xuất Gia Để Làm Gì?

Xuất Gia Để Làm Gì?

Người xuất gia là con người bước đi một con đường cao rộng, một con đường sống vì tất cả mọi người, một con đường bắt đầu bước vào cuộc hy sinh mà không có những nhu câu riêng cho bản thân mình.
3 December, 2016
Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú rằng : « Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt ».
7 December, 2016
Tịnh Độ tại nhân gian

Tịnh Độ tại nhân gian

Muốn vãng sanh Tịnh độ, chúng ta phải có nhân tố con người Tịnh độ, phải biết tạo những nghiệp lành: có ăn chay, có niệm Phật, có bố thí có nhịn nhường, có tha thứ có bao dung.
10 December, 2016
Ý nghĩa đêm hoa đăng lễ vía A Di Đà

Ý nghĩa đêm hoa đăng lễ vía A Di Đà

Trong không khí những ngày cuối năm, ánh nến lung linh của ngọn lửa hồng từ bi được thắp sáng làm ấm lòng người. Đó là một trong những ý nghĩa đêm hoa đăng lễ vía A Di Đà.
10 December, 2016
Niệm Phật bị vọng tưởng có tội không

Niệm Phật bị vọng tưởng có tội không?

Khi chúng ta niệm Phật và càng khắc kỹ câu niệm Phật trong lòng sâu chừng nào thì những thái độ về trạng thái tâm lý lo sợ giận dữ buồn vui, nó tự lắng dần, lắng dần trong tâm chừng ấy.
14 December, 2016
Sự tích Đức Phật A Di Đà 6

Sự tích Đức Phật A Di Đà

Ai cũng đều biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc; chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ giúp sinh vô lượng công đức và được vãng sanh về cõi Cực Lạc dựa […]
28 December, 2016
Tịnh độ có thật 2

Tịnh độ có thật

Khoảng 80 – 90 % Phật tử ở Việt Nam đang tu theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng hiện nay còn rất nhiều hoài nghi về tịnh độ có thật hay không? Tịnh độ có thật chính là bài chia […]